ვახტანგ ჭეიშვილი (1902- )

შრომის გმირი. ლაითურის ჩაის მეურნეობის დირექტორი.

1966 წლის 2 აპრილს მიენიჭა სოციალისტური შრომის გმირის წოდება.

დაკრძალულია ოზურგეთში, "მოიდანახეს" სასაფლაოზე.