ლევან ქორქია (1913-1984)

შრომის გმირი.

გულრიფშის რაიონის მთავარი აგრონომი. 1951 წლის 19 აპრილს მიენიჭა "სოციალისტური შრომის გმირის" წოდება.

დაკრძალულია თბილისში, მუხათგვერდის სასაფლოზე.