ნინო ჯავახიშვილი (1914-2012)

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, აკადემიკოსი. 1991 წლის 9 აპრილს ხელი მოაწერა საქართველოს რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს.

1946 წლიდან მუშაობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ნათიშვილის სახელობის ექსპერიმენტალური მორფოლოგიის ინსტიტუტში სხვადასხვა თანამდებობაზე. 1959-2006წწ. იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ალ. ნათიშვილის სახელობის ექსპერიმენტული მორფოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი. 2006 წლიდან იყო ამავე ინსტიტუტის საპატიო დირექტორი. 

დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს პანთეონში.