სილიბისტრო ჯიბლაძე (1859-1922)

პოლიტიკური ლიდერი, პუბლიცისტი. 

1917 წლის ნოემბერში აირჩიეს საქართველოს ეროვნული საბჭოს წევრად. 1918 წლიდან იყო საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის ცენტრალური კომიტეტის წევრი. 1918 წლის თებერვლიდან იყო ამიერკავკასიის სეიმის წევრი. 1918 წლის 26 მაისს ხელი მოაწერა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის გამოცხადების აქტს. 1918 წლის განმავლობაში იყო საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტის წევრი. 

საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ დააპატიმრეს და დახვრიტეს. საფლავი ვერის სასაფლაოზე აღმოაჩინა აკადემიკოსმა გურამ შარაძემ.