გიორგი ერაძე (1881-1971)

სოციალ-დემოკრატი. შრომისა და მომარაგების მინისტრი. 1917 წლის ნოემბერში აირჩიეს საქართველოს ეროვნული საბჭოს წევრად. 1918 წლის თებერვლიდან იყო ამიერკავკასიის სეიმის წევრი. 1918 წლის 26 მაისს ხელი მოაწერა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის გამოცხადების აქტს. 1918 წლის განმავლობაში იყო საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტის წევრი. 1921 წელს. 1921 წლის მარტში, დაინიშნა საქართველოს მთავრობის სახელმწიფო არქივის გამგებლად. დაკრძალულია ლევილის სასაფლაოზე.