ვახტანგ როდონაია (1938-2012)

ლიტერატურათმცოდნე. საინტერესოდ წერდა სიტყვიერსა თუ სახვით ხელოვნებაზე, ქართულ მუსიკალურ ფოლკლორზე, განსაკუთრებით კი - ძველ ქართულ ლიტერატურაზე, ქრისტიანული კულტურის უკვდავ ძეგლებზე. შეადგინა საჯარო სკოლის სახელმძღვანელოები ქართულ ლიტერატურაში. დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს კომერციულ სასაფლაოზე.