კონსტანტინე ბაგრატიონ-მუხრანელი (1889 – 1915)

ბაგრატიონთა მუხრანის შტოს წარმომადგენელი. მონაწილეობდა პირველ მსოფლიო ომში, სადაც დაიღუპა. დაკრძალულია მცხეთაში.