ალექსანდრე ტატიშვილი (1901-1972)

სოციალ-დემოკრატი, პედაგოგი, ეროვნული გვარდიის წევრი, სდ პარტიის პარიზის ორგანიზაციის თავმჯდომარე. პეტროგრადში, ირიცხება უნივერსიტეტში ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტზე. სწავლა ვერ დაამთავრა, რადგან ოქტომბრის რევოლუციამ მოუსწრო. დაბრუნდა საქართველოში, გასაბჭოების შემდეგ რჩება საქართველოში და აგრძელებს პარტიულ საქმიანობას. 1928 წლიდან ემიგრაციაშია. გარდაიცვალა 1972 წლის 30 დეკემბერს, პარიზში.დაკრძალულია ლევილის სასაფლაოზე.