ანია შერვაშიძე

პრინცესა, თავად ლევან გელოვანის მეუღლე.