კონსტანტინე (მურზაყან) დადიშქელიანი (1826-1857)

სვანეთის უკანასკნელი მთავარი. დადეშქელიანს მტრობდნენ ეცერ-ცხუმარ-ბეჩოს დადიშქელიანები და სამეგრელოს, აფხაზეთისა და ჩრდილოეთ კავკასიის ზოგიერთი მფლობელი. 1857 წელს ცარიზმის მიერ სვანეთის სამთავროს გაუქმებასა და მთავრის საქართველოდან გასახლების განზრახვასთან დაკავშირებით დადიშქელიანმა მოკლა ქუთაისის გენერალ-გუბერნატორი ალექსანდრე გაგარინი და მისი სამი მსახური, ხოლო რამდენიმე ჯარისკაცი დაჭრა. 1857 წლის შემოდგომაზე სამხედრო-საველე სასამართლოს გადაწყვეტილებით დადიშქელიანი ქუთაისში დახვრიტეს. დაკრძალულია ქუთაისში, არქიელის გორაზე. საფლავის ფოტო მოგვაწოდა დეკანოზმა ილიამ