ივანე ჯამბაკურ-ორბელიანი (1825-1893)

ფსევდონიმი "მანანიჩი", გენერალ-მაიორი. გახლდათ ორბელიანთა სახლის უფროსი, ქართლის მეფის სახლთუხუცესი, 1796 წლიდან მეწინავე სადროშოს სარდალი. ორბელიანი საქართველოს რუსეთთან შეერთების მომხრე იყო. შეერთების შემდეგ რუსეთის სამსახურში შევიდა. დაკრძალულია ქაშუეთის ეკლესიის ეზოში.