პეტრე ბაგრატიონი (1765-1812)

რუსეთის არმიის ინფანტერიის გენერალი (1809), 1812 წლის საფრანგეთ-რუსეთის ომის გმირი. წარმოშობით ის ბაგრატიონთა ქართული სამეფო გვარიდან იყო.  1812 წლის მარტიდან — II დასავლეთის არმიას. ბოროდინოს ბრძოლაში იგი სარდლობდა რუსეთის არმიის მარცხენა ფრთას. მასზე ნაპოლეონს უთქვამს: „რუსეთის გენერლებს შორის ყველაზე მეტად ერთი მაფიქრებს. ესაა ბაგრატიონი“. ბრძოლის დროს მძიმედ დაიჭრა და მას გამოეთიშა. გარდაიცვალა სოფელ სიმში. დაკრძალეს იქვე, 1839 წელს კი ბოროდინოს ველზე გადაასვენეს.    

პეტრე ბაგრატიონის საფლავი ბოროდინოს ველზე

პეტრე ბაგრატიონის საფლავი ბოროდინოს ველზე

პეტრე ბაგრატიონის ძველი საფლავი სოფელ სიმში

პეტრე ბაგრატიონის ძველი საფლავი სოფელ სიმში