ჯარჯი მაღალაშვილი (1949-2010)

მუსიკოსი. დაკრძალულია თბილისში, ვაკის სასაფლაოზე. საფლავის ფოტო აღებულია გვერდიდან † Georgian Armenian Jewish Cemetery And World Culture †