გრიგოლ მრავლაძე (1909-1980)

რეჟისორი დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს პანთეონში.