პეტრე შკვარკვინი (1892-1950)

ექიმი, ნინო სალიას პირველი მეუღლე. ნინო სალიას მამობილმა (თეთრმა ოფიცერმა) რევოლუციის დაწყებისას გააპარა პოლონეთში, სადაც ცხოვრობდა რამდენიმე წლის განმავლობში. იქვე გაიცნო ნინო სალია, სადაც დაქორწინდნენ და მოგვიანებით პარიზში გადმოვდნენ საცხოვრებლად. საქართველოს ემიგრაციულმა მთავრობამ მას გადასცა საქართველოს მოქალაქის პასპორტი. გრდაიცვალა ფილტვების დაავადებით. დაკრძალულია st.Genevieve du bois ში..ლევილთან ახლოს,რუსების სასაფლაოზე.. ტექსტი, ინფორმაცია და სურათები მოგვაწოდა ქალბატონმა მანანა კახელაძემ, რისთვისაც ვუხდით უღრმეს მადლობას.