პეტრე უბერი

ცნობილი პედიატრი დაკრძალულია ზუგდიდში.