ვასილ ანდღულაძე (1898-1958)

ექიმი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი (1939), პროფესორი (1939). საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო, სწავლული მდივანი. 1938–1958წწ. ხელმძღვანელობდა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის პროპედევდიკული თერაპიის კათედრას; 1938–1947წწ. ექიმთა დახელოვნების თბილისის ინსტიტუტის შინაგან სნეულებათა კათედრას; 1942–1943წწ. იყო ყირიმისა და ჩრდილოეთ კავკასიის ფრონტების მთავარი თერაპევტ–ტოქსიკოლოგი; იკვლევდა ჰიპერტონული დაავადების საკითხებს. შეადგინა სახელმძღვანელო "მომწამვლელი ნივთიერებებით დაზიანებათა პათოლოგია და თერაპია". დაკრძალულია თბილისში, ვაკის სასაფლაოზე.