ლევან ლაზიშვილი (1926-2008)

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი.

წლების განმავლობაში მუშაობდა ბათუმის ციტრუსოვანთა ნაყოფის შენახვა-გადამუშავების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორად. მისი შრომები შეეხებოდა ხურმისა და ციტრუსოვანთა ნაყოფის გადამუშავების ტექნოლოგიებს.

დაკრძალულია ქობულეთში, ფიჭვნარის სასაფლაოზე.