კონსტანტინე ფაღავა (1919-1994)

აღმოსავლეთმცოდნე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე.

1982 წლიდან ირანული ფილოსოფიის კათედრის გამგე. იკვლევდა სპარსული ლიტერატურის ისტორიას., XIX ს. სპარსულ-აზერბაჯანული და აზერბაიჯანულ-ქართული ლიტერატურის ურთიერთობების საკითხებს. თარგმნა პირველი სპარსული კომედია.

დაკრძალულია თბილისში, ვაკის სასაფლაოზე.