თენგიზ კიკაჩეიშვილი (1940-2017)

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.

თსუ-ს ახალი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრის გამგე. თენგიზ კიკაჩეიშვილი 100-მდე სამეცნიერო ნაშრომის, მათგან 4 მონოგრაფიის და 4 კრებულის ავტორი იყო. პროფესორი მრავალ საერთაშორისო კონფერენციასა და სიმპოზიუმში მონაწილეობდა. 2004 წლიდან თენგიზ კიკაჩეიშვილი საქართველოს ლიტერატურათმცოდნეობის აკადემიის ნამდვილი წევრი იყო.

საფლავის ფოტო აღებულია გვერდიდან "თენგიზ კიკაჩეიშვილის შემოქმედება".