გიორგი ყანჩაველი (1913-1982)

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე.

დაამთავრა საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის მცენარეთა დაცვის ფაკულტეტი 1935 წელს. მუშაობდა სხვადასხვა პასუხსაგებ სამეცნიერო თანამდებობაზე. გამოიკვლია მალარიის გადამტანი კოღოების, ტყისა და სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მავნე ენტომოფაუნა, მისი ბიოეკოლოგიის საკითხები. ეკუთვნის სახელმძღვანელოები.

დაკრძალულია თბილისში, ვაკის სასაფლაოზე.