გურამ გვაზავა (1932-1986)

ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. ჰიდრავლიკური კვლევის საერთაშორისო ასოციაციიის ეროვნული კომიტეტის წევრი.

დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი 1954 წელს; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა–მათემატიკის ფაკულტეტი 1957 წელს. 1957–1964წწ. მუშაობდა ენერგეტიკისა და ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა საქართველოს სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის ჰიდროტექნიკურ ლაბორატორიაში უფროს ინჟინრად; 1964–1977წწ. საქართველოს სასოფლო–სამეურნეო ინსტიტიტში მათემატიკისა და თეორიული მექანიკის განყოფილების გამგის მოადგილედ; 1979–1985წწ. ამავე ინსტიტუტში ხელმძღვანელობდა ჰიდროდინამიკურ და კალაპოტში მიმდინარე პროცესების ლაბორატორიას. შეისწავლიდა საინჟინრო ჰიდრავლიკის საკითხების კვლევის მეთოდებს; მონაწილეობდა წყალმომარაგების, კანალიზაციისა და ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მუშაობაში; მან პირველმა დაიწყო ჰიდრავლიკურ კვლევებში გამომთვლელი მანქანების გამოყენება.

დაკრძალულია თბილისში, ვაკის სასაფლაოზე.