შოთა მახარაძე (1959-2015)

მათემატიკოსი, პროფესორი, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის სათათბიროს წევრი, შუახევის რაიონის საპატიო მოქალაქე და ჟურნალის ,,ინტელექტი" სარედაქციო კოლეგიის წევრი. 1980-1999 წლებში მუშაობდა სხვადასხვა ხელმძღვანელ თანამდებობაზე. 1997 წლიდან ეწეოდა აქტიურ პედაგოგიურ და სამეცნიერო მოღვაწეობას ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. იყო 10-მდე წიგნის, 60-მდე სამეცნიერო ნაშრომისა და 50-ზე მეტი პუბლიცისტური სტატიის ავტორი, მონაწილეობდა მრავალ საერთაშორისო სამეცნიერო მათემატიკურ ფორუმში. მონაწილეობდა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში გამართულ 30-მდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერნენციის მუშაობაში. იყო შპს „ჰეკატე“-ს ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ფინანსური დირექტორი, შპს „მმმ“-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და დირექტორი, კავშირ „მარეთის" დამფუძნებელთაგანი და გამგეობის თავმჯდომარე (2007-2010 წწ.), საქართველოს ჩოხოსანთა დასის აჭარის სადროშოს გამგეობის წევრი, დაჯილდოებული იყო იაკობ გოგებაშვილის საიუბილეო მედლითა და საპატიო სიგელით. დაკრძალულია ჩაქვის სასაფლაოზე.