მიხეილ კანკავა (1900-1977)

ენათმეცნიერი, ლექსიკოგრაფი, ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი(1952), პროფესორი. 1920-1935წწ. მუშაობდა მასწავლებლად; 1940-1944წწ. კითხულობდა ლექციებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში; 1958-1970წწ. თბილისის ა. ს. პუშკინის სახ. პედაგოგიური უნივერსიტეტის პრორექტორი; დიდი წვლილი შეიტანა ქართულ სკოლებში რუსული ენის სწავლების გაუმჯობესების საქმეში, შეადგინა სახელმძღვანელოები ქართული საშუალო და უმაღლესი სასწავლებლებისათვის, მოკლე რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული ლექსიკონები. დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს პანთეონში.