ჯურხა ნადირაძე (1929-1994)

არქეოლოგი. კვლავ ნადირობენ გენებზე, მუხა თუმც რჩება მუხად, - მიწაზეც არ გვასვენებენ, მიწაშიც არ გვასვენებენ და ცაშიც არ გვასვენებენ, ჯურხა! ხელს ნუ ჩაიქნევ ურწმუნოდ, სულ უიმედოდ ნუ ხარ! - მიწაზეც საქართველოა, მიწაშიც საქართველოა, და ცაშიც საქართველოა, ჯურხა! რა მოხდა, ფერფლად ქცეული სამაროვნებიც ჰქუხან, - მიწაზეც ქართველები ვართ, მიწაშიც ქართველები ვართ და ცაშიც ქართველები ვართ, ჯურხა! სიკვდილის ლექსს ვთხზავ ზეპირად, სიცოცხლეს ვფლანგავ უხვად, - მიწაზეც პოეტები ვართ, მიწაშიც პოეტები ვართ და ცაშიც პოეტები ვართ, ჯურხა!"

დაკრძალულია საჩხერეში, სოფელ ჭორვილაში. საფლავის ფოტოს მოწოდებისათვის უღრმესი მადლობა ქალბატონ ნინო მაჭარაშვილს...