ნური ვერძაძე (1942-2013)

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს პედაგოგიურ მეცნიერებათა აკადემია, ნამდვილი წევრი. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი (1997-2004). 1995 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია, 1996 წელს მიენიჭა პროფესორის წოდება. სამეცნიერო ინტერესები: ქართულ-რუსულ-უკრაინული ლიტერატურული ურთიერთობები, თარგმანის თეორია, ზოგადი ენათმეცნიერება, საქართველოს უახლესი ისტორიის პრობლემები. გამოქვეყნებული აქვს 50-ზე მეტი სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 6 წიგნი. დაკრძალულია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში. საფლავის ფოტო მოგვაწოდა ქალბატონმა ხათუნა მიქელაძემ, რისთვისაც ვუხდით მადლობას.