ფარნაოზ ანანიაშვილი (1924-2011)

ეკონომისტი, საქართველოს ფინანსთა მინისტრი დაკრძალულია საბურთალოს სასაფლაოზე.