მიხეილ მაჩაბელი (1858-1927)

აგრონომი. დამთავრა მოსკოვის ტიმირიაზევის სახელობის სასოფლო-სამეურნეო აკადემია. სამშობლოში დაბრუნებული აქტიურად მოღვაწეობს კავკასიის სასოფლო-სამეურნეო, რუსეთის გეოგრაფიული საზოგადოებისა და საქართველოს ეთნოგრაფიულ საზოგადოებებში. იგი სისტემატურად აკეთებდა მოხსენებებს, აწყობდა ექსპედიციებს. გამოიკვლია, თიანეთის მაზრის სახელმწიფო გლეხთა ცხოვრების პირობები, აღწერა აქაური მოსახლეობის მიწათსარგებლობის წესი. ნაშრომს თან ერთვის სათანადო მეცნიერული, საცნობარო და ბიბლიოგრაფიული აპარატი, დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში.