ლუარსაბ ანდრონიკაშვილი (1872-1939)

მეცნიერი იურისტი და საზოგადო მოღვაწე, პროფესორი. დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში.