ირაკ­ლი ან­დ­რი­ა­ძე (1930-2012)

სა­ზო­გა­დო მოღ­ვა­წე, ტექ­ნი­კურ მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა დოქ­ტო­რი, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­სა და სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­ინ­ჟინ­რო აკა­დე­მი­ე­ბის წევრ-კო­რეს­პონ­დენ­ტი, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს დამ­სა­ხუ­რე­ბუ­ლი ინ­ჟი­ნე­რი, მარ­თ­ლ­მა­დი­დე­ბე­ლი ეკ­ლე­სი­ის უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის წმინ­და გი­ორ­გის ოქ­როს ორ­დე­ნის კა­ვა­ლე­რი. დაკრძალულია ვაკის სასაფლაოზე.