ანდრია რაზმაძე (1889-1929)

მათემატიკოსი, საქართველოში მათემატიკური კვლევის პიონერი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ–ერთი დამაარსებელი. დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოში.