იუსტინე აბულაძე (1874-1962)

ფილოლოგი, ირანისტი და რუსთველოლოგი. ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი (1938), პროფესორი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე (1943). დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში.