რუსუდან ხარაძე (1909-1965)

ეთნოლოგი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე. დაკრძალულია ვაკის სასაფლაოზე