სარგის კაკაბაძე (1886-1967)

ისტორიკოსი და ფილოლოგი, პროფესორი (1949). დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში.