გრიგოლ იოანეს ძე ბაგრატიონი (1789 — 1830),

მწერალი, მწიგნობარი. იოანე ბატონიშვილის (ბაგრატიონის) ძე. ერეკლე II-ის შვილთაშვილი, გიორგი XII-ის შვილიშვილი. მონაწილეობდა კახეთის 1812 წლის აჯანყებაში. აჯანყების პერიოდში გამოაცხადეს საქართველოს მეფედ გრიგოლ I-ის სახელწოდებით, მას როგორც მეფეს მოიხსენიებდნენ ეკლესიებში. მეფის მოვალეობას ასრულებდა 1812 წლის 20 თებერვლიდან 6 მარტამდე.გადაასახლეს რუსეთში და ერთხანს პატიმრად ჰყავდათ პეტროზავოდსკის ციხეში. ბაგრატიონი პეტერბურგის ქართული კოლონიის თვალსაჩინო წევრი გახდა. მან ერთ-ერთმა პირველმა დაიწყო ქართული ზეპირსიტყვიერების ნიმუშების სისტემატური შეკრება; დაახლოებით 1819 შეადგინა "ანთოლოგია", რომელშიც შეიტანა ბესიკის, საიათნოვას, მზეჭაბუკ ორბელიანის, გლახა მნათიშვილისა და სხვათა ლექსები, აგრეთვე მცირე ზომის ფოლკლორული ნაწარმოებები. დაკრძალულია პეტერბურგში, საფლავის ფოტო მოგვაწოდა ბატონმა მიშა ჩხიკვაძემ.

Царевичъ Грузiи / Григорiй Iоанновичъ / внукъ последнего / Грузинскаго Царя Георгiя ХIII / родился в Тифлисе въ 1789 г. / скончался въ Петербурге 21 сентября 1830 г. / - Царевна Грузинская / Варвара Феодоровна / супруга Царевича / Григорiя Iоанновича / родилась въ Тифлисе 10 декабря 1810 г. / скончалась въ Петербурге 29 ноября 1876 г. / Ниже текст на грузинском языке (стерт). Под ним: Отъ дътей. /

Царевичъ Грузiи / Григорiй Iоанновичъ / внукъ последнего / Грузинскаго Царя Георгiя ХIII / родился в Тифлисе въ 1789 г. / скончался въ Петербурге 21 сентября 1830 г. / - Царевна Грузинская / Варвара Феодоровна / супруга Царевича / Григорiя Iоанновича / родилась въ Тифлисе 10 декабря 1810 г. / скончалась въ Петербурге 29 ноября 1876 г. / Ниже текст на грузинском языке (стерт). Под ним: Отъ дътей. /