იოანე ბატონიშვილი (ბაგრატიონი) (1766-1830)

სახელმწიფო მოღვაწე, განმანათლებელ-ენციკლოპედისტი, მწერალი, მეცნიერი, ლექსიკოგრაფი, გამორჩეული მებრძოლი და სარდალი, შვილი ქართლ-კახეთის უკანასკნელი მეფის გიორგი XII-ისა. დაკრძალულია პეტერბურგში. საფლავის ფოტო მოგვაწოდა ბატონმა მიშა ჩხიკვაძემ.

Царевичь Грузинскiй / Iоаннъ Георгiевичъ / сынъ последняго / Грузинскаго царя Георгiя XIII / родился въ Тифлисе въ 1766 г. / скончался въ Петербурге / 15 февраля 1830 года. / Отъ внучатъ /

Царевичь Грузинскiй / Iоаннъ Георгiевичъ / сынъ последняго / Грузинскаго царя Георгiя XIII / родился въ Тифлисе въ 1766 г. / скончался въ Петербурге / 15 февраля 1830 года. / Отъ внучатъ /