სოლომონ II (1772-1815)

იმერეთის უკანასკნელი მეფე, ერეკლე მეფის შვილიშვილი, აღესრულა დევნილობაში. დაკრძალეს ტრაპიზონში. 1990 წელს გადმოასვენეს საქართველოში და დაკრძალეს გელათის მონასტერში.

სოლომონ მეორის აკლდამა ტრაპიზონში.  მასზე იყო წარწერა: «განმეძარცვა მე პირველქმნილი სიკეთე და მშვენიერება და მდებარე ვარ შიშველი და დევნილ საფლავსა ამასა შინა ტომისაგან დავითისა შთამოსული ბაგრატიონი ძე არჩილისა სრულიად იმერთა მეფე სოლომონ, რისთვისაც ვთხოვ შენდობას ველი».

სოლომონ მეორის აკლდამა ტრაპიზონში. მასზე იყო წარწერა: «განმეძარცვა მე პირველქმნილი სიკეთე და მშვენიერება და მდებარე ვარ შიშველი და დევნილ საფლავსა ამასა შინა ტომისაგან დავითისა შთამოსული ბაგრატიონი ძე არჩილისა სრულიად იმერთა მეფე სოლომონ, რისთვისაც ვთხოვ შენდობას ველი».