ვახტანგ VI (1675-1737)

ქართლის მეფე 1716-1724 წლებში, პოეტი, განმანათლებელი, კანონმდებელი, პირველი სტამბის დამაარსებელი. 1737 წლის 26 მარტს ვახტანგი გარდაიცვალა, იგი პატივით დაკრძალეს ასტრახანის მიძინების ტაძარში.