მარიამ დედოფალი (1768 – 1850)

საქართველოს უკანასკნელი დედოფალი. გიორგი XII - ის მეორე მეუღლე. გარდაიცვალა მოსკოვში 1850 წლის 30 მარტს. მარიამის ცხედარი ჩამოასვენეს საქართველოში და 1850 წლის 17 ივნისს მცხეთას დამარხეს.