დავით აღმაშენებელი (1073-1125)

დიდი სახელმწიფო მოღვაწე და ძლევამოსილი მხედართმთავარი. დაკრძალულია გელათის მონასტრის კარიბჭეში.   

„ფეხი დამადგით, გულზე დამადგით ფეხი ყოველმან,

წყალობა ჰყავით... საქართველოის ყოვლის მპყრობელმან ვისურვე, დავით...“

(ანა კალანდაძე)

" ქრისტე, ესე არს განსასუენებელი ჩემი უკუნითი უკუნისამდე, (რამეთუ მთნავს ესე), ამასა დავემკვიდრო მე."