ვახტანგ ჩხაიძე (1926 - 1987)

შორეული ნაოსნობის კაპიტანი. დაკრძალულია ბათუმში, ფერიის სასაფლაოზე.