მამუკა ასლანიკაშვილი (1946-1986)

კომკავშირის რუსთავის საქალაქო კომიტეტის მეორე მდივანი, შემდეგ პირველიმდივანი, საქართველოს ალკკ ცენტრალური კომიტეტის მდივანი, საქართველოს კოპმპარტიის ზესტაფონის რაიკომის პირველი მდივანი, ახალგაზრდობის საქმეთა კომისიის წევრი, საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის წევრი, საქართველოს კოპმპარტიის ქუთაისის რაიკომის პირველი მდივანი. დაკრძალულია რუსთავში.