ავთანდილ ბერიძე (1955-2020)

პოლიტიკოსი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე.

ეროვ­ნუ­ლი მოძ­რა­ო­ბის და­სა­წყის­ში­ვე ის აქ­ტი­უ­რად ჩა­ე­ბა ჩვე­ნი ქვეყ­ნის და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბი­სათ­ვის ბრძო­ლა­ში.

დაკრძალულია ახალშენის ტაძრის ეზოში. საფლავის ფოტო მოგვაწოდა ბატონმა პაატა ურიადმყოფელმა.