არჩილ ჯორჯაძე  (1872-1913)

ქართველი პოლიტიკური მოღვაწე, სოციალისტ-ფედერალისტთა პარტიის ერთ-ერთი დამაარსებელი და მთავარი იდეოლოგი.  დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში.