კვინიხიძე ოლგა (-1977)

რუსეთში მოღვაწე ქართველი მხატვარი.