კონსტანტინე თოფურიძე  (1905-1977)

მხატვარი, არქიტექტორი. ცნობილი "შადრევნების არქიტექტორად", მისი მეუღლე იყო ცნობილი საბჭოთა მსახიობი-რინა ზელენაია. აკრძალულია მოსკოვში, ვედენსკოეს სასაფლაოზე.