ჩიტაშვილი დავით (1913-1979)

ილუზიონისტი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი. დაკრძალულია ვაგანკოვოს სასაფლაოს დახურულ კოლუმბარიუმში.