ელისე ტუღუში (1913-1982)

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, საბჭოთა კავშირის გმირი. 1945 წლის იანვარში, ოდერისა და ვისლის მდინარეების ფორსირებისას გამოჩენილი მამცობისათვის მიენიჭა საბჭოთა კავშირის გმირის წოდება. დაკრძალულია ქალაქ ოზურგეთის სასაფლაოზე.