დავით თურდოსპირელი (1888-1948) 

მწერალი, დამფუძნებელი კრების წევრი. 1911 წელს დაამთავრა თბილისის გიმნაზია, 1915 წელს — კიევის უნივერსიტეტის ისტორიულ-ფილოლოგიური ფაკულტეტი. 1906 წელს ცალკე წიგნად გამოქვეყნდა მისი პირველი მოთხრობა „თავისუფლების მსხვერპლნი“, 1913 წელს — ლექსებისა და ნოველების პირველი კრებული „სიმთა ქვითინი“. საქართველოში საბჭოთა რეჟიმის დამყარების შემდეგ თანამშრომლობდა საბჭოთა ქართულ პრესაში. მისი თაოსნობით 1927 წელს დაფუძნდა თელავის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი. დაკრძალულია თბილისში, ვაკის სასაფლაოზე.