ალექსანდრე სამსონია (1933-2001)

მწერალი, ჟურნალ "ნიანგის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. დაკრძალულია ბათუმში, ფერიის სასაფლაოზე.